Milieu Beleidsverklaring

DVG wil de belasting van haar activiteiten op het milieu zoveel mogelijk beperken, en voor zover dit redelijkerwijs ook kan, het milieu verbeteren. DVG (en haar franchisenemers) hebben om dit te bereiken milieudoelstellingen vastgesteld, gedifferentieerd naar de aard van de activiteit of het bedrijf. Het vaststellen van milieudoelstellingen die niet door regelgeving of opdrachtgevers verplicht is gesteld, staan altijd in verhouding tot het bedrijfsresultaat van DVG of de betreffende franchisenemer(s). DVG zorgt ervoor dat wet- en regelgeving alsmede eisen van opdrachtgevers met betrekking tot milieu worden nageleefd en eist tevens naleving hiervan aan haar franchisenemers.

DVG heeft een actieve rol als adviseur en controleur richting haar franchisenemers, om te kunnen blijven voldoen aan wet- en regelgeving, eisen van opdrachtgevers alsmede het realiseren van vastgestelde en nieuwe milieudoelstellingen.