Boekingsnummer:
088 – 10 50 111

Informatienummer:
088 – 10 50 105
Boekingsnummer: 088 – 10 50 111
Informatienummer: 088 – 10 50 105

Veelgestelde vragen

Welk Zittend Ziekenvervoer verzorgt DVG Personenvervoer?
DVG Personenvervoer verzorgt ziekenvervoer met de taxi van en naar een zorgaanbieder, instelling of woning. Vervoer met de ambulance valt niet onder Zittend Ziekenvervoer.

Voor welke zorgverzekeraars verzorgt DVG Personenvervoer Zittend Ziekenvervoer?
DVG en de circa 100 bij haar aangesloten franchisenemers verzorgen het Zittend Ziekenvervoer voor de Coöperatie VGZ UA: VGZ, Univé Zorg, IZA, IZZ en UMC. Wanneer u verzekerd bent bij één van de hierbij aangesloten zorgverzekeraars kunnen wij het Zittend Ziekenvervoer voor u verzorgen.

U bent bij een andere verzekeraar verzekerd, waar kunt u dan terecht?
Kijk op www.dvg.nl en vul uw postcode in bij “Zittend Ziekenvervoer” u kunt dan rechtsreeks contact opnemen met een vervoerder in uw regio, die kan u hierover nader informeren.

Waar verzorgt DVG Personenvervoer Zittend Ziekenvervoer?
DVG Personenvervoer verzorgt Zittend Ziekenvervoer in heel Nederland. DVG Personenvervoer schakelt hiervoor de voor dit vervoer gekwalificeerde vervoerders in. Het vervoer wordt daarbij uitgevoerd door de in uw regio rijdende vervoerder.

Ik ken DVG Personenvervoer niet. Zijn er wel DVG vervoerders in mijn regio?
DVG heeft meer dan 100 vervoerders door heel Nederland. Ook bij u in de buurt. Zie ook www.dvg.nl

Wanneer hebt u recht op Zittend Ziekenvervoer?

 • U moet nierdialyses ondergaan.
 • U moet oncologische behandelingen met chemotherapie of radiotherapie ondergaan.
 • U kunt zich alleen met een rolstoel verplaatsen.
 • U hebt een visuele handicap waardoor u zich niet zonder begeleiding kunt verplaatsen.
 • U bent jonger dan 18 jaar en u bent aangewezen op verzorging in een verpleegkundig kinderdagverblijf (intensieve kindzorg).
 • U hebt voor de behandeling van een langdurige ziekte of aandoening lange tijd vervoer nodig. Het is onredelijk als u alle kosten hiervoor zelf moet betalen. De zorgverzekeraar bepaalt dit met een berekening: de hardheidsclausule.

Op de website van uw zorgverzekeraar vindt u hierover meer informatie.

Toestemming aanvragen voor Zittend Ziekenvervoer. Hoe werkt dat?
U hebt vooraf toestemming van uw zorgvervoer nodig voor de vergoeding van Zittend Ziekenvervoer. Vraag hier een machtiging aan. Als u toestemming krijgt, ontvangt u een machtigingsnummer. Hiermee kunt u vervoer bij ons aanvragen. Let op: Als u toestemming krijgt voor vervoer van/naar het verpleegkundig kinderdagverblijf regelt de instelling het taxivervoer.

Hoe moet ik een machtiging aanleveren?
Wanneer u voor de eerste keer gebruik maakt van Zittend Ziekenvervoer, dient u uw machtiging aan ons aan te leveren. Dit kan via whatsapp (Stuur "DVG AAN" naar tel. 06 100 19 650), per mail en per post. zie hier onze contactgegevens

Wat betaalt u voor het Zittend Ziekenvervoer?

 • Eigen risico
  • Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u eigen risico als u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering.
 • Eigen bijdrage
  • U betaalt voor Zittend Ziekenvervoer een eigen bijdrage per kalenderjaar. Uw zorgverzekeraar kan u daar nader over informeren. De eigen bijdrage wordt via uw zorgverzekeraar verrekend.
 • Geen toestemming
  • Hebt u vooraf geen toestemming aangevraagd voor Zittend Ziekenvervoer of is de toestemming niet gegeven of over een andere periode? Dan betaalt u de kosten zelf. Wij sturen u dan hiervoor een rekening.
 • Loosmelding & extra wachttijd
  • Wanneer u niet afbelt en de taxi komt binnen de afgesproken tijd voorrijden, dan zijn wij genoodzaakt u een rekening te sturen voor de hele ritprijs.
  • U heeft extra tijd nodig op de zorglocatie, maar u geeft dit niet op tijd door en de taxi komt binnen de afgesproken tijd voorrijden, dan zijn wij genoodzaakt u een rekening te sturen voor de hele ritprijs.
 • Niet-gecontracteerde zorgaanbieder
  • Gaat u naar een taxivervoerder die geen contract met uw zorgverzekeraar heeft? Dan kan het zijn dat u een lagere vergoeding krijgt. DVG is wel een gecontracteerde vervoerder.

Hoe weet ik wat er vergoed wordt?
In uw zorgpolis staat vermeld wanneer u gebruik mag maken van taxivervoer (u krijgt van de zorgverzekeraar een machtiging voor vervoer) en of het vervoer per taxi in zijn geheel of slechts gedeeltelijk wordt vergoed. DVG declareert uw taxikosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Wanneer uw zorgverzekeraar niet alle kosten vergoedt, ontvangt u van DVG een factuur voor het niet door de zorgverzekeraar vergoede deel. Nadere informatie over wat u wel of niet door uw zorgverzekeraar vergoed krijgt, kunt u ook lezen op: https://www.vgz.nl/vergoedingen/ziekenvervoer/vervoerskosten-taxi

Ik heb nog geen machtiging maar heb wel al vervoer nodig. Wat moet ik doen?
Wanneer u nog niet beschikt over uw machtiging, maar wel al vervoer nodig heeft, kunt u via DVG wel al reizen. Uw ritten dient u dan telefonisch te bestellen op 088-1050111. U dient uw machtiging dan binnen 2 weken alsnog aan ons aan te leveren via ziekenvervoer@dvg.nl. Wanneer u de machtiging niet binnen die tijd aanlevert, kunnen wij de kosten niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar indienen en zullen wij de vervoerskosten bij u in rekening brengen.

Ik heb morgen vervoer nodig maar ik heb nog geen machtiging. Wat moet ik doen?
U kunt persoonlijk contact met ons informatienummer 088-1050105 opnemen, wij zullen u helpen!

Het ophaaladres dat vermeld staat op uw machtiging wijkt af van het actuele ophaaladres. Mag dat?
Op uw machtiging staat het adres vermeld vanaf waar u opgehaald mag worden voor het Zittend Ziekenvervoer. Dit is normaal gesproken uw huisadres. Echter kan het ook zijn dat u tijdelijk ergens anders verblijft. Denk hier bijvoorbeeld aan wanneer u op de locatie van een revalidatiecentrum verblijft of zelfs als u enige tijd op een vakantieadres gaat verblijven. Via uw zorgverzekeraar dient u dan een nieuwe machtiging aan te vragen met daarop het adres waar u opgehaald mag worden. U kan en mag namelijk niet op een ander adres opgehaald worden dan dat er op uw machtiging vermeld staat.

Hoe boekt u een rit?
Als nieuwe klant neemt u de eerste keer contact op met ons informatienummer 088-1050105. Daarna is een rit boeken mogelijk via deze website, via onze app en per telefoon.

Hoe ver van te voren dient u de te taxi reserveren?
Het reserveren van de taxi voor het Zttend Ziekenvervoer dient u tenminste 24 uur van te voren te doen. Dit kan via onze website of persoonlijk via ons telefoonnummer 088-1050111.

Ik heb een spoed rit (z.s.m.) nodig?
Neem telefonisch contact op via 088-1050111. Boek een spoedrit niet online.

Mag ik iemand meenemen?
Er mag een begeleider mee als dit noodzakelijk is of als het gaat om vervoer van kinderen jonger dan 16 jaar. U hebt hiervoor wel vooraf toestemming van uw zorgverzekeraar nodig. In bijzondere gevallen kunt u toestemming krijgen voor twee begeleiders.

Wat gebeurt er wanneer ik niet op het afgesproken ophaaltijdstip aanwezig ben?
Het kan altijd gebeuren dat een rit niet door kan gaan. Bel die rit dan ruim van te voren af.  Dat voorkomt dat de taxi toch voor komt rijden en de chauffeur u gaat zoeken. Wanneer u niet tijdig afbelt en de taxi is reeds onderweg, dan mogen wij u de gehele ritprijs in rekening brengen.  Wij brengen de rit in rekening wanneer u helemaal niet of minder dan 30 minuten voor het afgesproken ophaaltijdstip de rit annuleert.

Daarnaast is ook zo dat wanneer u niet op het afgesproken tijdstip klaar staat voor uw taxi en dus niet bent ingestapt, het niet altijd mogelijk is om nogmaals een taxi te sturen. Dit kan alleen in overleg met de vervoerder. Indien deze geen mogelijkheid heeft, dient u zelf vervangend vervoer te regelen.

Toelichting:
Onze taxi’s rijden op basis van een strakke planning, waarin met meerdere klanten rekening gehouden wordt. Wanneer u de taxi te vroeg bestelt terwijl u nog niet klaar bent, dan kan de taxi dus niet blijven wachten op u, omdat dit ten koste gaat van andere klanten. Bestel uw retourrit pas als u zeker weet dat u op het gewenste ophaaltijdstip klaar kunt staan. Wanneer u niet op dat tijdstip aanwezig bent, moet de chauffeur de rit loos melden en wij zijn genoodzaakt u een rekening te sturen voor de hele ritprijs.

Hoe boek ik ritten met de App?
U kunt de inlogpagina op deze website als bladwijzer opslaan en uw ritten boeken.

 

Wat zijn de regels m.b.t. rolstoelvervoer?
Rolstoelvervoer wordt uitgevoerd conform de de Code VVR. Wilt u hier meer over weten? Kijk bij veelgestelde vragen over de code VVR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_DVG Zittend Ziekenvervoer App

DVG heeft voor het Zittend Ziekenvervoer van VGZ een speciale Zittend Ziekenvervoer App ontwikkeld. Deze App maakt het voor klanten mogelijk om ritten via de smartphone of tablet te boeken. Klanten kunnen niet alleen de ritten boeken, maar ook de met de App geboekte ritten inzien (toekomstige ritten en gereden ritten). Klanten met een machtiging voor vervoer kunnen voor de App naar de Google Play Store of de Apple store en zoeken op 'DVG Ziekenvervoer'. Wanneer u na het downloaden in de App inlogt met het zorgverzekeringsnummer en geboortedatum (jjjjmmdd), kunt u de rit direct boeken.

Met bijgaande QR-codes kunt u de Apps downloaden.

DVG Zittend Ziekenvervoer App

voor Apple

Download de app in de App Store

DVG Zittend Ziekenvervoer App

voor Android

Download de app in Google Play